Stap 2: Beoordelen

Heeft u het blootstellingsniveau bepaald voor alle gevaarlijke stoffen in uw bedrijf?

Ja Nee

Blootstellingsniveau
Het blootstellingsniveau is een waarde die aangeeft in welke mate uw werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. De waarde hangt af van twee factoren:

  • de dosis gevaarlijke stof waaraan een werknemer wordt blootgesteld
  • hoe vaak en hoe lang de blootstelling plaatsvindt

 U kunt het blootstellingsniveau vaststellen op drie manieren:

  • met een kwantitatieve schattingsmethode of kwantitatief model
  • door zelf te meten of te laten meten
  • soms: aan de hand van het uitgebreide VIB (extended SDS), maar alleen als uw situatie exact gelijk is aan het blootstellingsscenario in het VIB

Hulpmiddelen

Veelgestelde vragen